Næring må prioriteres opp igjen

Næringssamarbeid bør prioriteres som et sikkerhetspolitisk virkemiddel, det skriver postdoktor June Borge Doornich på Nord universitet i Avisa Nordland. Siden 2014 har sikkerhetspolitikk vært det viktigste i nordområdesatsingen, men næringssamarbeid har vist seg som et bra virkemiddel for å hindre konflikter helt fra Pomortiden, skriver Doornich.