NRK Meny
Normal

Nå er klasserommene i Finnmark helt fulle

Klasserommene på de videregående skolene i Finnmark er fulle, forteller rektorer. Elevene i Alta hilser de nye fraværsreglene velkommen.

Emil Daniloff og Jonathan Hankø
Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Alle kommer på skolen. Jeg har ikke hørt om noen som har hatt udokumentert fravær til nå. For meg virker det som alle synes dette er helt greit, sier Emil Daniloff, elev ved Alta videregående skole.

En ringerunde til de videregående skolene i Finnmark viser at det er en drastisk økning i antall elever som denne høsten møter opp til undervisningen.

Fravær ikke lenger et problem

– Vi har fulle klasserom. Fravær er ikke lenger noe problem hos oss i Vardø, sier Kristine Rønning, assisterende rektor ved Vardø videregående skole.

I Vardø er det i underkant av 100 elever dette skoleåret.

– Skulkerne finnes ikke lenger, de er på skolen. Vi får se hvor slitne elevene er når det går mot jul. Men foreløpig ser det bra ut, sier Rønning.

På Nordkapp videregående skole i Honningsvåg er nedgangen i fravær markant, sier fungerende assisterende rektor, Ole Håvard Olsen.

Tine Klevstad

Tilstedeværelse i klasserommet er viktig for å få flest mulig til å fullføre utdanninga, mener avdelingsleder ved Alta VGS, Tine Klevstad.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Det ser ut som at reglene fungerer. Vi har ikke tall på fraværet, men vi ser at nedgangen er betydelig.

– Hvilken effekt har dette?

– Dette skal vel bety at karakterene blir bedre og at flere fullfører skolen. Det er bra at ungdom kommer seg på skolen og ser at det nytter, sier Olsen.

I Kirkenes har assisterende rektor Jan Vidar Dahle gode tall:

– Tidligere har vi hatt et fravær på mellom åtte og ni prosent. Slik det nå ser ut er vi nede mellom ett og to prosents fravær i mange klasser, sier Dahle.

Han peker på flere fordeler med at elevene nå faktisk møter opp på skolen:

– Læringsmiljøet i klassen blir bedre. Det blir bedre kontinuitet i opplæringen, bedre gruppearbeid, det sosiale miljøet blir bedre og elevene får bedre progresjon på læringen, sier Dahle.

Mer til stede enn tidligere

Hammerfest er et ekko av Kirkenes:

– Vi har ikke tallene klare ennå, men lærerne melder at fraværet har gått ned. Dette er en positiv utvikling, sier konstituert rektor Daniel Packard Randolph ved Hammerfest VGS.

I Alta melder skolens ledelse at alle stolene i klasserommene er opptatte, mens meldingen fra Lakselv er at nærværet blant skolens 200 elever er betydelig større enn tidligere.

I flere år har Lakselv videregående skole jobbet målrettet for å få flere elever til å ha lyst til å komme på skolen, forteller rektor Sylvi Josefine Johnsen.

– Hver måned har elevrådet på skolen trukket små premier til de elevene som ikke har hatt fravær. Siden vi har mange borteboere kan slike premier for eksempel være matbonger i kantina. Vi forsøker oss også på sosiale tiltak, som frokost i mørketida, sier Johnsen.