NRK Meny

Minister avviser kritikk

Landbruksminister Jon Georg Dale avviser kritikken fra Sametinget om at han selv burde hatt konsultasjoner med Sametinget om endringer i reindriftsloven. – Vi har konsultert over lang tid, nå er endringsforslagene sendt til Stortinget, og så får de ta endelig beslutning, men jeg mener at vi har fulgt de forpliktelsene vi har til å føre konsultasjoner med Sametinget, sier Dale.