NRK Meny

Milliard-glipp for Nord-Norge

Såkornfondet for Nord-Norge kan bli en fiasko. Landsdelen kan gå glipp av 300 millioner kroner til nyinvesteringer, skriver High North News. Staten står klar med 150 millioner i kapital til Nord-Norge, men krever like mye i privat kapital, og det har ikke lykkes. Nord-Norge kan tape over en milliard i fondets levetid.