NRK Meny

Må muligens gi opp

FRP ber olje og energi ministeren om hjelp for å få i gang de store industrisatsingene i Finnmark. Norterminal i Kirkenes må muligens gi opp, om de ikke snart får svar fra miljødirektoratet på om de får fortsette oljeomlastingen i Bøkfjorden eller ikke. Finnmark FRP` s stortingsrepresentant Monica Hauge Stiansen har møtt blandt annet olje og energi ministeren Tord Lien. Han følger saken nøye sier hun.