Lundin klar for tre letebrønner

Lundin har startet boringen av tre letebrønner i Barentshavet. Det svenske oljeselskapet skal bore en avgrensningbrønn på Alta-funnet som i utgangspunktet kaninneholde oppmot 400 millioner fra olje, og en ny letebrønn mellom Alta-funnet og Johan Castberg-feltet. I tillegg skal selskapet gjenoppta letebrønnen Neide som på grunn av vinterrestriksjoner på riggen måtte forlates i fjor høst.