Løshunder krysser grensa

Flere løshunder springer over riksgrensa mellom Norge og Russland ved Storskog. Politiet opplyser at dette er et problem som vil vedvare i en periode. I fjor måtte over 10 hunder bli tatt ut etter at mange hunder krysset grensa. Det er spesielt faren for rabies som gjør dette problematisk, forteller politiet i Finnmark.