NRK Meny
Normal

Laveste fangst på 25 år – fiskerne satte likevel omsetningsrekord

Fangsten til norske fiskere i fjor var lavest på 25 år. Likevel ble det omsetningsrekord på 18,2 milliarder.

Vinterfiske

2016 ble et rekordår for fiskerne. Torsken alene hadde en førstehåndsverdi på drøyt 6 milliarder kroner.

Foto: Allan Klo / NRK

Det viser en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Og det er torskefisket som er det absolutt mest verdifulle.

Selv om mengden fisk ble redusert med tre prosent så økte førstehandsverdien med åtte prosent til 6,2 milliarder kroner.

Silda har skylda

Assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag legger ikke skjul på at det går godt i fiskeriene.

Svein Ove Haugland fra Råfisklaget

Assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

Foto: Norges Fiskarlag

– De store utslagene på fangststatistikken er det nok silda som er skyld i. Når kvotene går ned, så påvirker det statistikken i stor grad, sier Haugland.

Han forklarer at det ikke har vært de store svingningene i torskefisket, selv om kvotene er noe lavere enn 2013.

– Selv om torskekvoten var rekordhøy i 2013 så har vi hatt stabil høy kvote over tid, og godt hjulpet av en gunstig valutasituasjon så får det mye å si for omsetninga, forklarer Haugland.

Råfisklaget registrerer og stabil høy etterspørsel etter torsk.

– Etterspørselen i markedet har holdt seg høy selv om prisen har økt. Du kan si at etter en periode med lavere pris så har markedet vent seg til torsk og er villig til å betale også en høyere pris, sier Haugland.

Kystflåte

De gode prisene har ifølge Norges Råfisklag i første rekke kommet fiskerne til gode.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Best for fiskerne

Den gode prisen er det i første rekke fiskerne som nyter godt av. Ifølge Svein Ove Haugland i Råfisklaget er det tøff konkurranse om råstoffet i perioder, noe som gjør at fiskerne nyter godt av høy pris.

– Derimot er marginene mindre for fiskeindustrien på land, og man skal vokte seg vel for å ikke kjøpe ettertrakta råstoff for dyrt, forklarer han.

Tallene som Statistisk sentralbyrå nå har lagt fram viser at det totalt ble landa rett i overkant av 2 millioner tonn av utvalgte fiskeslag. av dette utgjorde torsk alene drøyt 408 000 tonn.

Førstehandsverdien av torsken i 2016 var 6 milliarder kroner og var dermed det fiskeslaget med størst kroneverdi.