Kyr blir mobbet på arbeidsplassen

I mange norske fjøs foregår det et rangsystem. Det kan gi mindre melk og dårligere kjøtt, sier professor.

Kyr mobber hverandre

MOBBER: På Heimdal gård i Alta bor kua Julia. Hun er sjefen i fjøset og mobber mest av alle.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

– De knuffer og dytter hverandre. Kyr av høyere rang tar den gode maten fra dem som er av lavere rang. Det kan føre til kronisk stress, dårlig trivsel og skader, sier professor Olav Reksen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Er egentlig harmoniske dyr

– Ytterste konsekvens er slakting av dyr. Kyrne kan få skader som for eksempel benbrudd, og da kan det være nødvendig å slakte dyret, sier Reksen.

– Hvordan kan man unngå at dyrene mistrives?

Olav Reksen

Olav Reksen er professor, og jobber på veterinærhøyskolen ved NMBU. Han sier kyr som ikke trives produserer mindre melk og dårligere kjøtt.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– Kyr er i utgangspunktet veldig harmoniske dyr, så det skal ikke være så vanskelig. Men man bør for eksempel ikke ha blindganger. Den laveste på rangstigen må ikke bli stengt inne, sier Reksen.

Han har flere forslag som kan gjøre trivselen til kyrne bedre.

– I kraftforautomaten kan man sørge for at det går en bøyle ned bak kua når den spiser, slik at ikke andre kommer å stjeler maten. Det er også viktig at det er nok liggeplasser og spiseplasser, sier Reksen.

Må passe på

Vegard Hykkerud har et løsdriftsfjøs, men det er ikke helt uproblematisk.

Foto: Ine eftestøl / NRK

Ikke uproblematisk

To av tre norske gårder må legge om driften de neste årene. Fra 2034 er det nemlig ulovlig å holde kyr i bås.

Vegard Hykkerud har et løsdriftsfjøs, men kua Julia skaper mange problemer for han.

– Vi bønder har et ansvar for at dyrene har det bra. Da må vi av og til gjøre noen grep for å få ting til å fungere.

Det typiske mobbeofferet i fjøset er ofte det nyeste dyret. Slik er det også på gården til Hykkerud. Mobbekua Julia skaper så mye trøbbel for en nykommer at hun mest sannsynlig vil bli slaktet.

– Hun har holdt på sånn lenge. Da er det best for resten at hun ikke er her. Enten blir hun meldt til slakting, eller så leverer jeg henne til noen som fortsatt har båsfjøs, sier Hykkerud.

Sjefsmobberen Julia

Dersom Julia ikke slutter å mobbe blir hun snart slaktet.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Vanskelig overgang

Overgangen fra båsfjøs til løsdriftsfjøs kan være vanskelig for både bønder og kuer, sier professoren Olav Reksen.

– Det kan være en litt kritisk periode. Dyrene må vende seg til hverandre, og det blir mye mer interaksjon enn når de er fastbundet. Det byr på en periode med litt ekstra stress.

Selv om mobbing og rangordning kan være en negativ konsekvens av løsdriftsfjøs, mener man likevel at kyrne har det bedre.

– Det som er fint med løsdrift er at dyrene får anledning til å utfolde naturlig atferd. Det har de ikke muligheter til i et båsfjøs, sier Reksen.

– Trygge og glade kyr gir bedre kjøtt og mer melk. Det er også viktig at kyrne har det bra for den som skal være sammen med de. Stressa kyr beveger seg rakst, de kan sparke og hive seg til siden, derfor er det bedre for alle med glade og trygge kuer.

Gode venner

GODE VENNER: Noen kyr kommer bedre overens enn andre. Disse velger å dele maten istedenfor å slåss om den.

Foto: Ine Eftestøl / NRK