Krise i småkommuner i Finnmark – innrømmer systematiske lovbrudd

Det foregår systematiske lovbrudd og brudd på rettssikkerheten i flere små kommuner, fastslår fersk rapport som har intervjuet ordførere og rådmenn.

Fra fotoskjul i Båtsfjord

BÅTSFJORD: I kommunebarometeret som utarbeides av Kommunal Rapport, har kommunene i Finnmark gjennom flere år blitt kåret blant de dårligste i landet. Også NIVIs ferske rapport konkluderer med at særlig finnmarkskommunene har utfordringer.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Det er en systemkrise i kommuneforvaltningen, sier Geir Vinsand i NIVI Analyse.

Selskapet har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Ordførere og rådmenn i 27 små kommuner i Finnmark og Troms har blitt intervjuet. Det er kommuneledernes åpenbart ærlige svar som er grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Inhabilitet, personavhengighet, muntlige overleveringer mellom medarbeidere, for lav kompetanse i rekruttering av ansatte, samt forskjellsbehandling av innbyggere med språklige eller sosiale ulikheter.

Dette er utfordringer kommunene ofte ikke klarer å løse. Loven brytes dermed med jevne mellomrom.

– Det handler om at kommunene har for store oppgaver og prøver å ordne opp alene, understreker Vinsand.

– Jeg har aldri i mitt arbeid noen gang konkludert med at det foregår systematiske lovbrudd og brudd på rettsikkerheten på denne måten, sier Vinsand til NRK.

Geir Vinsand

Det er en grunnleggende ubalanse mellom oppgavene som kommunene skal løse og deres ressurser lokalt, ifølge Geir Vinsand i NIVI Analyse.

Foto: NRK

Ønsker mer samarbeid

Vinsand har intervjuet ordførere og rådmenn i de tretten minste kommunene i Finnmark. Fylket er spesielt i nasjonal sammenheng. De ekstreme avstandene er en fysisk barriere både for samarbeid og sammenslåinger mellom kommunene. Rapportfunnene viser også multietniske utfordringer.

– Det samiske lokaldemokratiet er viktig, samtidig skal kommunene integrere utenlandske arbeidere. Bildet er svært komplekst og kommunene har ikke nok folk, eller riktige folk, til å takle alle utfordringene, sier Vinsand.

Båtsfjord

Båtsfjord er bare en av kommunene som nå har svart helt ærlig på spørsmålene fra Geir Vinsand i NIVI Analyse.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ordfører Geir Knutsen i Båtsfjord kommune kan kjenne seg igjen i noen av konklusjonene i rapporten.

– I små kommuner trenger vi en klarere oppgavefordeling, slik at vi vet hva vi skal holde på med og hva vi kan klare alene, sier Knutsen.

Små kommuner kan ikke ha ekspertise på alle områder. Derfor mener Geir Knutsen at kommunene bør samarbeide mer sammen.

– Jeg tror at å få lagt til rette for ytterligere samarbeid mellom kommunene er veien å gå, sier Knutsen.

Ordfører Geir Knutsen

Ordfører Geir Knutsen tror kommunene bør samarbeide mer.

Foto: Tarjei Abelsen

Tror ikke på sammenslåing

I løpet av de neste årene skal antallet kommuner i Norge reduseres, nettopp for at de skal kunne levere mer spesialiserte tjenester.

Et av spørsmålene som NIVI-rapporten reiser er om sammenslåing av fylker og kommuner kan være med å løse problemene i Nord-Norge. Geir Vinsand er ikke i tvil om svaret:

– Nei.

Han mener Stortinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har gjort jobben sin i nord.

– Så vidt jeg vet finnes det ingen plan for hvordan vi skal sikre gode velferdskommuner under de geografiske betingelsene som vi har i Finnmark. Det er nødvendig å finne særskilte løsninger for kommuner som blir ufrivillig små, sier Vinsand.

LES OGSÅ: