Krever fortgang i omsorgstjenestene

Hammerfest SV krever at kommunen gjør alt for å ta i bruk nye arealer og får inn flere folk i omsorgstjenestene.

Reidar Johansen (SV) krever bedre omsorgstjenester i Hammerfest

Når vi spør, får vi til svar at kapasiteten er mer enn god nok på omsorgssenteret. Når vi derimot snakker med publikum og registrerer hva som skrives i media, så er dette åpenbart ikke tilfelle, sier Reidar Johansen.

Foto: Allan Klo / NRK

– Enten - og da sier jeg det litt spissformulert - bløffer rådmannen oss, eller så er det informasjon som ikke når fram til politisk nivå. Det er alvorlig, sier gruppeleder for SVs folkevalgte i Hammerfest kommune, Reidar Johansen.

Han er én av flere politikere som har reagert på oppslagene i NRK om en 89 år gammel, demenssyk kvinne som er blitt kasteball i omsorgstjenestene i Hammerfest.
Kommunen er ikke i stand til å tilby henne pleiehjemsplass, noe som fører til at familien vurderer å politianmelde kommunen for omsorgssvikt.

Demenssyk mor uten sykehjemsplass: – Hvis de kjører henne tilbake anmelder vi kommunen

Har etterlyst svar

Johansen hevder han ved flere anledninger etterspurt svar fra rådmannen om kapasiteten for pleiepasienter i Hammerfest.

– Når vi spør, får vi til svar at kapasiteten er mer enn god nok på omsorgssenteret. Når vi derimot snakker med publikum og registrerer hva som skrives i media, så er dette åpenbart ikke tilfelle, slår Johansen fast.

Tar gjennomgang

Fungerende rådmann i Hammerfest, Elisabeth Paulsen, besvarer kritikken slik:

– Vi har hatt en stor omorganisering, samt nybygg i det nye omsorgssenteret. Vi ser det derfor naturlig at vi tar en gjennomgang av kommunale tjenester innenfor dette feltet.

Johansen ønsker at det letes med lys og lupe etter ledig kapasitet for trengende omsorgspasienter.

– Det viktigste er å få åpnet arealer, både ved Rypefjord sykehjem og ved det nye omsorgssenteret. Da kan vu få ryddet opp i utfordringene både for kortids- og langtidspasientene, mener han.

Kanskje trenger man ekstraordinære tiltak som gjør det mer attraktivt for sykepleiere å tjenestegjøre i kommunale omsorgsavdelingene i Hammerfest (Ap)

Marianne Sivertsen Næss, fungerende ordfører

Sykepleiere

I kommunestyret 16. juni uttrykte Arbeiderpartiets gruppeleder Marianne Sivertsen Næss en statusrapport for hvordan kommunen rekrutterer sykepleiere.

Marianne Sivertsen Næss

Fungerende ordfører, Marianne Sivertsen Næss (Ap), vil ha tiltak som gjør det attraktivt for sykepleiere å velge Hammerfest kommune som arbeidsplass.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi ba derfor rådmannen om en strategi for hvordan dette kan gjøres mest mulig effektivt. Kanskje trenger man ekstraordinære tiltak som gjør det mer attraktivt for sykepleiere å tjenestegjøre i kommunale omsorgsavdelingene i Hammerfest, sier hun.