Kompetanse hos lærere bekymrer

For dårlig kompetanse blant lærere i Finnmark bekymrer ledelsen ved Norges arktiske universitet. En kartlegging av lærerkompetansen initiert av Øst-Finnmark regionråd viste mangel på kompetente lærere i grunnskolene i Øst - Finnmark. Nå forsøker universitetet å sette inn tiltak for å styrke rekrutteringen til lærerutdanningen.