Klare til å produsere el-snøskutere

– Vi er klar til å produsere elektriske snøskutere når markedet er klart, sier Risto Perttula til The Independent Barents Observer. Han er direktør for forskning og utvikling i BRP i Rovaniemi. Selskapet produserer snøskutere både til det russiske og skandinaviske markedet. Til nettstedet innrømmer Perttula at forholdene med snø og frost byr på utfordringer.