NRK Meny

Justisdepartementet overtar ansvar

Justis- og beredskapsdepartementet overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og endrer derfor navn til Barne- og likestillingsdepartementet. Endringene skyldes at ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i desember 2015 ble overført til statsråd Sylvi Listhaug (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet, melder NTB.