NRK Meny

Innfører tvangsmulkt fra 1.januar

Landbruksdirektoratet vil gi tvangsmulkt til de reinbeitedistriktene som ikke deltar i reintellingen, skriver Altaposten. – Dersom telling ikke er gjennomført innen fristen, vil tvangsmulkt løpe fra 1. januar 2016. For de av siidaandelslederne som aktivt har nektet kontroll, vil tvangsmulkt løpe fra den dagen planlagt kontroll skulle ha startet, opplyser seksjonssjef Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratets avdeling reindrift.