NRK Meny

Ingen fornærma etter Bufetat-link

Fleire personar tilknytt Bufetat eller liknande institusjonar vart henta inn som vitne etter at ein samfunnstopp frå Troms vart fengsla i januar. No opplyser politiet at ingen av desse personane har fått status som fornærma. Førebels er det tre fornærma i saka. Samfunnstoppen vart sett ut av varetektsfengsel for éin månad sidan.