Ingen egne lakseplasser i Vadsø

En privatperson har i Utmarksdomstolen fått avvist sine krav til en eiendom og eksklusiv bruksrett til to lakseplasser i Vadsø kommune. Finnmarkskommisjonen har tidligere kommet fram til at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det er "overveiende sannsynlig" at familien har fiska på disse plassene på begynnelsen av 1900-tallet. Dette sa Utmarksdomstolen seg enig i.