Hurtigruten vil drive på Nordkapp

Hurtigruten ønsker å etablere egen virksomhet med over nattingstilbud på Nordkapplatået. Dette framkommer i en merknad Hurtigruten har levert inn ved det offentlige ettersynet for områdereguleringen av Nordkapphalvøya. Selskapet er kritisk til at Rica Eiendom fortsatt skal ha monopol på 1000 mål eiendom på Nordkapplatået – uten at andre aktører får slippe til. Derfor vil de etablere konkurrerende virksomhet.