Har sendt ut prosessvarselet

Prosessvarselet er nå sendt fra Finnmark fylkeskommune til staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette er et varsel fra fylkeskommunen om at de på bakgrunn av prosessen rundt sammenslåinga av Troms og Finnmark ønsker å gå til rettssak mot staten. Ifølge juridisk rådgiver hos fylkeskommunen Benjamin Petersen er normal svartid hos departementet på en slik henvendelse ca. fire uker.