Har funnet dødsårsak hos ulv

SNO har funnet dødsårsaken hos ulven som i april ble funnet i fjæra i Kåfjord i Alta, det skriver iFinnmark. Ifølge SNO ligger det sannsynligvis ikke noe kriminelt bak hendelsen.
– Etter en grundig gjennomgang er det konkludert med at ulven hadde en hjertemuskelbetennelse. Dette har ført til sirkulasjonssvikt og ulven ble akutt syk og død, sier Somby til iFinnmark.
Saken kommer ikke til å bli forfulgt videre.