Halve fylket sorterer søppel – resten ikke. Men nesten alt brennes på samme sted

I Vest-Finnmark må folk sortere søppelet sitt i fem ulike poser. I Øst-Finnmark legger de bare papiret for seg selv. Men nesten alt havner på samme sted – og alt brennes.

Søppel

En liten sammensurium av søppel i Vadsø. Naturvernforbundet mener Finnmark som Norges arealmessig største fylke bør gå foran som et forbilde, og bli et fylke der renovasjonsordningen taler med én stemme.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Hvorfor? Det lurer Naturvernforbundet i Finnmark på, etter å ha gjennomgått renovasjonsytemene i Finnmarkskommunene.

– Det er store sprik i hvordan søppelet blir håndtert i kommunene i fylket, konkluderer leder Leif Wasskog.

Leif Wasskog

Kommunene viser varierende og til dels ganske liten bevissthet på miljøutfordringene som foreligger, sier Leif Wasskog, leder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Foto: VENSTRE

Det er også stor forskjell i informasjonen som gis om søppelsortering. Alta kommune er kanskje den beste på å sortere søppel – der man har hele fem poser å velge mellom når man skal kaste søppel i hjemmet.

– I øst sliter de litt mer. De sorterer bare ut papir, og så går resten i dunken, sier Wasskog.

I snitt produserer hver person 421 kilo husholdningsavfall hvert år. En familie på fem vil dermed produsere over to tonn.

– Det er et tankekors. Vi må jobbe med å få ned det totale avfallet, og ikke produsere nytt. Hvis vi gjenvinner det, har vi redusert avfallet, sier lederen i naturvernforbundet.

Typer avfall

Blandet avfall utgjorde 23 prosent av avfallet i 2013.

Brennes i utlandet

søppelsortering i Alta

Hele fem poser brukes i husholdningen i Alta kommune, for å sortere søppel.

Foto: Vefas iks

Men så enkelt er det kanskje ikke. For det aller meste av søppelet i Finnmark havner på samme sted – og brennes, ifølge styreleder i Øst-Finnmark avfallsselskap Øfas, Leif Astor Bakken.

– Det ene er hvordan man får søppelet inn til anlegget. Det andre er hva man gjør derfra. Vi har valgt å sende det til forbrenning i Finland og Sverige, og det tror jeg faktisk de andre avfallsanleggene også gjør – til tross for at man har flere sorteringsposer, sier Bakken.

På landsbasis ble 1 323 000 tonn av søppelet i 2016 brent.

Ordinært avfall etter behandling

I 2014 ble 80 prosent av søppelet i Norge gjenvunnet.

Vadsø kommune har akkurat underskrevet en ny renovasjonsavtale med Masternes gjenvinning. Intensjonen er å sortere søppelet i flere kategorier. Det er en løsning de ser på også i andre kommuner i øst.

– Men vi har gjort undersøkelser på hva det koster å hente inn søppel som sorteres i poser, og i små distrikter er det ikke alltid en stor miljøgevinst å sende flere biler for å hente søppelet, sier Bakken.

– Så vi ser ikke helt hensikten med å ha tre-fire-fem poser å sortere i, og dyre anlegg som sorterer det, hvis alt handler i utlandet til brenning.

Det er kommunene selv som har ansvar for husholdningsavfallet etter forurensningsloven.

Hva skjer med søppelet i ditt fylke?

I alt

Levert til materialgjenvinning

Levert til kompostering

Levert til biogassproduksjon

Levert til forbrenning

Levert til deponering

Levert til anna handtering

2016

Østfold

136

28

7

3

92

2

4

Akershus

258

67

21

12

151

6

1

Oslo

218

54

14

17

126

7

0

Hedmark

97

26

12

9

49

1

0

Oppland

96

24

6

11

50

2

3

Buskerud

148

37

12

13

81

4

1

Vestfold

131

36

20

15

54

6

0

Telemark

92

20

8

8

55

0

0

Aust-Agder

58

14

8

0

33

3

0

Vest-Agder

97

20

15

0

57

5

0

Rogaland

198

39

43

0

106

7

2

Hordaland

220

48

14

1

146

11

0

Sogn og Fjordane

47

14

7

0

26

1

1

Møre og Romsdal

107

24

8

3

68

4

1

Sør-Trøndelag

126

31

8

1

80

5

1

Nord-Trøndelag

58

15

3

8

30

1

1

Nordland

98

21

15

3

55

2

1

Troms

61

12

5

0

41

0

2

Finnmark

31

4

2

0

22

0

3

Bla deg bortover for å se hva som skjer med søppelet ditt.

Viktig med gjenvinning

Mengden avfall har økt de siste årene. Og blandet avfall utgjør den klart største mengden som blir brent, viser tall fra SSB. 80 prosent av søppelet i 2014 ble gjenvunnet, mens 37 prosent av alt ordinært avfall ble sendt til forbrenning.

Øfas er opptatt av å behandle avfallet på en fornuftig og miljømessig måte. Og at det viktigste er å bevisstgjøre folk.

Naturvernforbundet mener poenget blir litt borte hvis alt går til forbrenning.

– Men forbrenning er en måte å utnytte det på. Vi ønsker å gjenvinne avfallet, det er det aller beste. Spesielt plast og matavfall, sier Leif Wasskog.

Søppel fra Norge havner her

Eksport av søppel

I 2013 ble det eksportert 1,6 millioner tonn avfall fra Norge. Det aller meste av dette havnet i svenske forbrenningsanlegg, hvor prisene ofte er lavere enn hos norske forbrenningsanlegg. Mer enn 40 prosent av avfallseksporten fra Norge er restavfall som går til Sverige.