NRK Meny

Gransker motorferdseldisper

Fylkesmannen i Finnmark har bedt om å få ettergå alle dispensasjoner for motorferdsel i utmark, utstedt av Kautokeino kommune i 2015. Fylkesmannen har mottatt klager på at kommunen fører en mer restriktiv dispensasjonspraksis overfor søkere som ikke er bosatte i kommunen, noe som ifølge Fylkesmannen ikke er tillatt. Kommunens dispensasjonsutvalgsleder, Per Nils Saari, erkjenner praksisen. Dette melder avisa Ávvirs papirutgave.