NRK Meny
Normal

Gav NRS medhold etter avslag fra Mattilsynet

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) fikk avslag hos Mattilsynet til å sette ut steril laks. Fiskeridepartementet gav selskapet medhold etter en dag.

Fiskeriminister Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Regjeringen gir dermed Norway Royal Salmon (NRS) i Finnmark lov til å sette ut til sammen 1,6 millioner av såkalt triploide fisk, som er fisk som er steril og dermed ikke er i stand til å spre gener til villfisken.

NRS søkte tidligere Mattilsynet om å sette ut triploid laks i Nord-Norge. Mattilsynet avslo søknaden, da NRS ikke hadde dokumentasjon på at produksjonen av triploid laks ville være velferdsmessig forsvarlig.

Det var adressa.no som først omtalte saken.

– Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt. Både Mattilsynet og departementet er enige om at velferden til den triploide fiske skal ivaretas, og vedtaket innebærer på ingen måte at standarden for hva som er akseptabel fiskevelferd senkes, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

Oppdrettsanlegg
Foto: marine Harvest

Mellomløsning

Leder i Alta laksefiskeri interessentskap Tor Erland Nilsen er kritisk til at departementet gir medhold til NRS etter at Mattilsynet først har avslått deres søknad.

– Jeg er opptatt av at mattilsynet er et viktig kontrollorgan i dag. Det er viktig å støtte opp om deres arbeid. Jeg synes det blir feil av fiskeriminister at han uten videre endrer det et vedtak som opprinnelig er avslått av Mattilsynet. Han bør heler støtte opp om det arbeidet de gjør, sier han.

– Når det kommer til Triploid fisk synes jeg heller oppdretterne bør ha større fokus på lukket anlegg i sjø enn å bruke tid på disse mellomløsningene, sier han.

ALI-leder Tor Erland Nilsen
Foto: Kai Erik Bull

Dyrevelferd

I 2014 ble NRS tildelt ni grønne konsesjoner hvor de skulle sette ut sterilisert laks. Selskapet måtte da ha en dispensasjon fra akvakulturforskriften, som forvaltes av Mattilsynet, skriver adressa.no.

Departementet mener det er fullt mulig å holde triploid fisk på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

– God fiskevelferd og -helse skal alltid ligge til grunn for produksjon av oppdrettsfisk. I tillegg til det alminnelige regelverket stilles det vilkår i vedtaket, skriver de i pressemeldingen.

Regjeringen ønsker en fremtidsrettet oppdrettsnæring. Den triploide fisken skal produseres innenfor de grønne tillatelsene, som NRS Finnmark ble tildelt i tildelingsrunden 2013. -Utvikling av driftsmetoder som gjør det mulig å bruke steril fisk vil kunne bety at vi stopper muligheten for en genetisk påvirkning fra oppdrett på villaks dersom fisken rømmer. Dette vil være positivt for våre villfiskbestander, sier Sandberg i departementets pressemelding.