Frykter sosial dumping på norske fiskebåter

Ulovlig bruk av utenlandsk mannskap på fiskefartøyer er et økende problem. Norsk Sjømannsforbund frykter omfattende sosial dumping.

Torskefiske

FRUSTRERT: Norsk Sjømannsforbund opplever et økende problem med ulovlig bruk av utenlandske fiskere på norske båter. Illustrasjonsbilde.

Foto: Colourbox.com

Johnny Hansen i Sjømannsforbundet

Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund frykter sosial dumping i forbindelse med bruk av ulovlig utenlandsk arbeidskraft på fiskebåter.

Foto: Kai Jacobsen

I lovverket er det krav om at minst halvparten av mannskapet på norske fiskefartøyer skal være bosatt i en kystkommune.

Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund frykter nå omfattende sosial dumping ombord i fiskeflåten.

– Vi har hatt tilfeller der utenlandsk mannskap har henvendt seg og hevdet at de ikke har fått betalt i henhold til den kontrakten de har hatt. Og den kontrakten har ikke vært i tråd med gjeldene tariffavtale, sier Hansen.

Det har blitt stadig vanligere at fiskefartøyer rekrutterer mannskaper fra utlandet, særlig fra lavkostland i Øst-Europa.

– Regelverket brytes

Hermod Larsen

Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet sier de har mottatt mange tips om lovbrudd.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men den såkalte deltakerloven, som regulerer hvem som kan jobbe som fisker i Norge, legger klare begrensinger på dette. Den krever at minst halvparten av mannskapet ombord på fiskefartøyet skal være bosatt i en norsk kystkommune.

Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet sier at de har flere konkrete saker hvor dette regelverket brytes.

– Vi har fått en del tips om lovbrudd som vi nå følger opp. Det er først og fremst på litt større båter dette er et problem, men vi ser også tendenser i såkalte kystbåter, sier Larsen.

Bruker fiktive adresser

I Norsk Sjømannsforbund tror man mange fiskebåtredere gjør dette for å kunne underbetale mannskapet. Forbundsleder Johnny Hansen tror også mange bevisst prøver å lure seg unna regelverket.

– Vi vet at myndighetene har avdekket eksempler der utenlandsk besetning har hatt fiktive adresser i Norge, for å da komme innunder deltakerloven. Vi har en mistanke om at den kreativiteten med å bosette folk på postboksadresser er økende, sier Hansen.

Og selv om Fiskeridirektoratet nå varsler mer kontroller, har de ikke noe ansvar for å følge opp arbeidsforholdene til de utenlandske mannskapene.

Ikke prioritert oppgave

Det ansvaret ligger hos Sjøfartsdirektoratet. Men ifølge kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus har ikke dette vært en prioritert oppgave hos dem.

– Men dette er et område vi kan gjennomføre uanmeldte tilsyn på. Det blir nok ikke gjort i veldig stor grad, men dersom vi får inn bekymringsmeldinger om dårlige arbeidskontrakter kan vi gjøre det. Men det ligger ikke som en vesentlig del av sjekklistene vi bruker, fordi de har et hovedfokus på sikkerhet, sier Aarhus.

Mange av fartøyene Fiskeridirektoratet nå har i kikkerten har redere som er medlemmer i Norges Fiskarlag.

Styreleder Kjell Ingebrigtsen sier han ikke kjenner til noen utstrakte lovbrudd blant hans medlemmer, men at organisasjonen har nulltoleranse mot sosial dumping.