NRK Meny

Fraråder å flytte 110-sentral

Øst-Finnmark regionråd advarer mot å slå sammen 110-sentralen i Finnmark med Troms. – Med Finnmarks store geografiske områder og spredte bosetting som er over helefylket vil det være av avgjørende betydning å ha stor lokalkunnskap om så vel geografi som vær- og føreforhold i denne sak, skriver leder Frank M. Ingilæ i en pressemelding.