Folk tror ikke på Ernas skoleløfte

Statsministeren brukte dårlige resultater i skolen som argument for å slå sammen Troms og Finnmark. Men kun 20 prosent av velgerne i nord er enige med statsministeren.

Erna Solberg

Høyreleder Erna Solberg forsvarte tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark med at det vil gjøre de videregående skolene bedre. Det er ikke velgerne enig i.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I en meningsmåling gjort av InFact, svarer bare 20 prosent av velgerne i Troms og Finnmark at en sammenslåing mellom fylkene vil bedre skoletilbudet. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for NRK, Nordlys og Ifinnmark.

Dermed har folk i landsdelen liten tillit til Erna Solbergs argumentasjon om at sammenslåing vil bedre skoletilbudet.

De eneste velgerne som har en viss tro på at sammenslåingen kan bidra til bedre videregående skoler, er dem som stemmer Høyre. Her svarer 51,5 prosent ja, mens 19,9 ikke vet.

Høyrepolitiker i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, kobler resultatet til motstanden mot å slå sammen Troms og Finnmark.

– Det ville være rart om man er mot sammenslåing, men likevel ser fordelen med å slå sammen. Dette overrasker meg ikke, sier Hesjevik.

– Tar folk feil?

– Ja, jeg tenker jo at de gjør det. Når vi slår sammen vil vi få færre ledere og administrativt ansatte. Da vil flere av ressursene plasseres ute på skolene, sier Hesjevik.

Jo Inge Hesjevik

Høyres Jo Inge Hesjevik er ikke overrasket over resultatet.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vet ikke hvordan det blir

Rektor Daniel Randolph ved Hammerfest videregående skole var blant fagfolkene som var kritisk til utspillet fra høyrelederen. Han er avventende til hva sammenslåingen vil få å si.

– Det kan jo åpne noen dører, men vi vet ennå ikke hvordan samspillet med de videregående skolene i Troms vil bli. Foreløpig synes jeg det er vanskelig å si om det kommer noe godt ut av sammenslåingen.

I tillegg er det usikkerhet om man i et nytt fylke vil beholde alle videregående skoler.

– Det framstår uklart hvordan dette vil spille seg ut politisk, nedleggelser av skoler vil ikke være positivt for skoleresultatene, sier Randolph.

Daniel Randolph

Rektor Daniel Randolph er foreløpig usikker på hvilke følger sammenslåingen vil få for de videregående skolen.

Foto: Allan Klo / NRK

De yngste mest skeptisk

Meningsmålingen fra InFact viser også at det er de yngste som stiller seg mest tvilende til fordelene ved å slå sammen Troms og Finnmark.

66,8 prosent av velgerne mellom 18 og 29 år svarer at de ikke tror den videregående skolen blir bedre som følge av sammenslåingen.