Flere broer i Nord-Norge har kritiske skader

Over 1000 broer i Norge er regnet å ha store eller kritiske skader, ifølge VG. Det skal være elleve broer i Nord-Norge som er i kritisk gruppe, opplyser Statens vegvesen til NRK.

Kvalsundbrua

Kvalsundbrua i Finnmark har ingen alvorlige skader, men flere forsinkede tiltak, ifølge VGs oversikt over broer i Norge. Ifølge VG er det flere planlagte tiltak som er planlagt, men ikke gjennomført.

Foto: Allan Klo / NRK

VG melder i dag at de har fått innsyn i tilstandsrapporter for nesten 17.000 broer på landets riks- og fylkesveier. Disse rapportene viser at over 1000 broer har skader som regnes som store eller kritiske for bæreevne eller trafikksikkerhet. I tillegg er det mange broer som ikke blir inspisert, slik regelverket sier at man skal

Flere av disse broene hører hjemme i Nord-Norge. I et interaktivt kart som VG har laget, kan man selv se tilstandsrapporten for hver eneste bro.

– Ingen broer ramler ned

Regiondirektør i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, innrømmer at det er flere broer i Nord-Norge som har behov for reparasjoner. Ifølge han er det totalt elleve, seks i Finnmark, tre i Nordland og to i Troms, som er regnet for å være i kritisk gruppe.

– Det er konstatert vedlikeholdsbehov, skader og ting som må repareres. I tillegg har vi en del broer som har kritiske mangler ved rekkverk og slike ting. Det er ting vi søker å prioritere, sier Naimak til NRK.

– Hvor alvorlig er det?

– Vi vil helst få gjort reparasjonene. Det er ikke slik at noen broer er i ferd med å ramle ned. Men det er sånn at hvis vi ikke får gjort reparasjonene, vil skadene utvikle seg videre.

– Hvorfor er det slik at dere ikke har gjort nok?

– Det handler om penger og prioriteringer. Vi har påvist mange dokumenter at det er et betydelig etterslep, både på riksveier og kanskje spesielt på fylkesveier. Det gjelder Nord-Norge og resten av landet. Av det etterslepet utgjør broer en ikke uvesentlig del.

15 milliarder i etterslep

Vegdirektoratet opplyser til VG at de har et nasjonalt vedlikeholdsetterslep på 15 milliarder norske kroner. Det er dette som skal være forklaringen på at det er registrert over tusen alvorlige skader.

– Samtidig tar vi hensyn til tilstanden og jobber med sikkerheten så det ikke skal være truet bæreevne. Vi kjenner ikke til broer som står under trafikk som er farlige med tanke på bæreevnen, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen til VG.

Ifølge VG har Rogaland Norges eldste bropark og flest alvorlige skader.