NRK Meny
Normal

Prøv deg som satellittspion

Finn russernes topphemmelige atomubåter på Kola. Eller flybaser med nesten like mange kampfly som hele det norske flyvåpenet rår over, på en flyplass.

Flybase

Flybaser som dette kan du finne via kartverktøyer Google Earth.

Foto: Google Earth

I en tørrdokk ute i Murmansk-fjorden finner vi en enorm sigarformet ubåt; en av den russiske Nordflåtens mange atom-ubåter. Kanskje en av Russlands aller nyeste i Borei-klassen med 16 Bulava atomraketter - hver rakett med 10 atomstridshoder.

Ved en kai ligger fire andre; to på hver side.

Ved hjelp av Google Earth kan du være din egen spionsjef og ta en kikk på hva slags hemmeligheter russerne har på den andre sida av norskegrensa.

Atomubåt i tørrdokk

Atomubåt i tørrdokk. Stålfisken er rundt 170 meter lang.

Foto: Google Earth

3500 milliarder

Seniorforsker Kristian Åtland ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) forteller om en kraftig modernisering av det russiske forsvaret. Innen 2020 er planen å bruke 3500 milliarder norske kroner på de militære styrkene. Mens Russland for seks år siden brukte 2,7 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret, økes det i år til 4,3 prosent.

– Også Nordflåten tilføres både ubåter og overflatefartøyer. Vi ser at andre kategorier skiftes ut som jagerfly, helikopter, bakkebasert luftvernsystemer. Samtidig holdes det store militærøvelser både i luften, sjøen og på land.

Hensikten med store øvelser som i mars i år, er å trene på rask mobilisering.

Flybase

Fra marinebasene ute i Murmansk-fjorden, sveiper vi sørøstover Kolahalvøya med vår spionsatelitt. Flere flyplasser dukker opp. Øst for Murmansk har Russland tre militære flyplasser; Severomorsk 1, -2 og Severomorsk 3 hvor det er stasjonert store flystyrker.

I Olenegorsk 10 mil sør for Murmansk har russerne nesten like mange kampfly på denne ene flyplassen som det Norge rår over totalt. På en oppstillingsplass ved den 3,5 kilometer lange doble rullebanen, står 27 jagerfly oppstilt i en tett klynge. Spredt på flybasen teller vi ytterligere 11.

Til sammenligning har det det norske luftforsvaret i dag 57 F-16 jagerfly.

Russisk militær flybase - Olenogorsk

Olenogorsk 10 mil sør for Murmansk. Når bildet tas, er det nær 40 kampfly på basen.

Foto: Google Earth

Arktiske brigader

Vi beveger oss videre sørvestover inn over Alakurtti like sør for Kolahalvøya,- et mindre sted fem mil fra grensa til Finland. Ved den 2,2 kilometer lange rullebanen, ligger det som ser ut til å være en rekke nye bygninger. Her bygger Russland opp det som skal bli en av to arktiske brigader. Den første ligger i Petsjenga på veien mellom Kirkenes og Murmansk.

Ubåt

På Kola har den russiske Nordflåten sin topphemmelige ubåtflåte.

Foto: STR / AP

– Det kommer flere soldater og disse styrkene får nytt og moderne materiell. Nå er ikke dette snakk om noen storstilt opprusting, men en merkbar modernisering som er i tråd med det vi ser i andre russiske regioner, sier Åtland.

Han påpeker at Norge ikke ser på Russland som noen militær trussel.

– Samtidig er det åpenbart at det er mange sider ved Russlands militære modernisering og Russlands innenrikspolitiske utvikling som gir grunnlag for en viss bekymring. Ikke minst det at Russland det siste året har vist både vilje og evne til å bruke militære maktmidler mot naboland - altså Ukraina.

Russisk marinebase

Flåtebase i Murmansk.

Foto: Google Earth