NRK Meny
Normal

Fersk rapport: Goliat gir ringvirkninger for over én milliard i nord

Mange har vært kritiske, men nå kan ENI slå i bordet med at aktører i Nord-Norge har levert for opp mot 1,3 milliarder kroner til Goliat-utbyggingen.

Goliat-flyteren 1

Goliat-fletet ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest.

Foto: Eni Norge

– Vi har registrert at noen mener at det ikke blir ringvirkninger, mens mange ser at det har blitt betydelige ringvirkninger. Det som vi får bekreftet nå, er at ringvirkningene har blitt betydelig høyere enn det man først anslo, sier kommunikasjonssjef i oljeselskapet ENI Andreas Wulff.

Forskningsinstituttet Norut har forsket på regionale ringvirkninger av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Det er Eni som er operatør for Goliat-feltet i Barentshavet utenfor Finnmark.

Nå foreligger rapporten.

460 sysselsatte

Andreas Wulff

Andreas Wulff i ENI slår tilbake mot kritikerne, med en rapport i hånda.

Foto: ENI Norge

– Denne rapporten viser at ringvirkningene har blitt langt større enn selv de mest optimistiske anslagene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for Goliat for noen år tilbake, sier Wulff.

Rapporten er den fjerde i rekken som kommer fra forskningsprogrammet Norut har gjort på oppdrag fra Goliat-prosjektets eier, ENI. I rapporten summerer forsker Trond Nilsen opp hvor mange millioner kroner som er brukt i forbindelse med utbyggingsfasen for oljefeltet.

– Vi har funnet ut at det er et sted mellom 440 og 460 sysselsatte som er direkte eller indirekte involvert i utbyggingsfasen til Goliat. Og videre at leveransene til utbyggingsfasen fra landsdelen har vært et sted mellom 1,1 og 1,3 milliarder. Hittil, sier Nilsen til NRK.

På spørsmål om en rapport bestilt av oljeselskapet er pålitelig dokumentasjon for at selskapet har tilført ringvirkninger i milliardklassen til regionen, svarer Wulff i ENI slik:

– Det er to forhold å være klar over der. For det første er denne rapporten pålagt oss å få gjennomført, av Stortinget. Det andre er at denne typen forskning, som kalles oppdragsforskning, er en naturlig og legitim del av norsk forskningssfære. Alle forskningsinstitusjoner i Norge driver med denne typen oppdragsbasert forskning, sier han.

Avhengig av Goliat

En som ikke behøver noen rapport for å fortelle han om ringvirkningene, er Ørjan Bock, sjef på Smarthotel i Hammerfest. Han sier at mellom 80 og 90 prosent av de besøkende gjestene er olje- og gassrelaterte.

– Uten olje- og gassnæringen hadde det vært veldig rolig på vårt hotell. Så vi er veldig avhengige av denne aktiviteten, sier han.

ENI mener Goliat-utbyggingen har kommet hele landsdelen til gode, og det har kommet på mange forskjellige samfunnsområder. Noe rapporten viser:

– Det er en god trygghet for oss å ha denne rapporten og disse tallene som gir oss en god ryggdekning for å si at ringvirkningene fra Goliat har blitt veldig omfattende.