Får distriktskvoten alene

Distriktskvoten på 3000 tonn torsk tildeles kommunene Gamvik og Lebesby. Ordførerne Stine Akselsen og Trond Einar Olaussen slipper å dele distriktskvoten med andre, skriver iFinnmark. Ett av flere stridsspørsmål i høringsrunden var hvor kvoten skulle hentes fra. Noen mente kun fra trålerne, andre fra deler av kystflåten. Departementet har bestemt at fisken tas fra totalkvoten, før man tildeler mellom kystflåten og trålerne.