NRK Meny
Normal

Kristen skole nekter elever seksualundervisning

Alta Kristne grunnskole har takket nei til faste helsesøsterdager. Rektor Håkon Funck hevder at foreldre har hatt negative erfaringer med råd som barna får fra helsesøster.

Illustrasjonsfoto. Prevensjon.

Elevene ved Alta Kristelig grunnskole får ikke informasjon om prevensjon, overgrep, eller abort.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Altaposten har fått tilgang til en mail-korrespondanse mellom rektor ved AKG, Håkan Funck, og leder for helsesøstertjenesten i Alta kommune Tone Dervo, der det fremkommer at skolen har takket nei til faste helsesøsterdager, selv om økt tilstedeværelse av helsesøster er et satsingsområde nasjonalt.

Funck begrunner dette med skolens verdigrunnlag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alta Kristne Grunnskole

Alta Kristne grunnskole har takket nei til faste helsesøsterdager på grunn av sitt verdigrunnlag.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

«Bakgrunnen for at styret ikke ønsket å ha de faste dagene her, var at det var foreldre som hatt negative erfaringer med hvilke råd deres barn hadde fått fra helsesøster. Dette har da vært knyttet til verdigrunnlaget som man ønsker å gi sine egne barn, og gjerne knyttet til spørsmål om prevensjon og abort. I den forbindelsen har jeg også menneskerettskonvensjonen i tankene om foreldrerett.»

Skal ha tilbud om helsesøster

– Dersom det viser seg at Alta Kristne Grunnskole ikke ønsker faste helsesøsterdager ved skolen, er det alvorlig, sier oppvekstsjef i Alta Kommune.

Oppvekstsjef Mads Stian Hansen, Alta

Alta kommune plikter å sørge for at alle elever i kommunen skal få tilbudet om samme korte vei til helsesøster, sier Oppvekstsjef Mads Stian Hansen.

Foto: Farid Ighoubah

Alta kommune plikter å sørge for at alle elever i kommunen skal få tilbudet om samme korte vei til helsesøster. Det gjelder også elevene ved Alta Kristne Grunnskole, sier oppvekstsjef, Mads Stian Hansen til Altaposten.

Heller ikke Alta krise - og incestsenter har fått komme til AKG for å snakke om seksuelle overgrep.

Mens alle de andre 6.klassingene i Alta kommune får årlig besøk av Alta krise- og incestsenter, har ifølge Altaposten, ikke Alta kristelige grunnskole svart på en eneste henvendelse fra krisesenteret, siden de startet opp med sine besøk for tre år siden.

Egen løsning

Til Altaposten sier rektor Håkon Funck at det hele tiden vil være en balanse mellom det som er «greie» opplysninger for elevene, og hva foreldre og skole ønsker å gi barna av råd og informasjon, med bakgrunn i foreldrenes og skolens verdigrunnlag. Inntil videre har skolen funnet sin egen løsning.

– Vi har en rådgiver på skolen som har gått rundt og opplyst elevene om at dersom de ønsker kontakt med helsesøster, så kan de komme til henne også vil hun kontakte helsesøster. Hun skal selvsagt ikke vite hva de vil prate med helsesøster om, sier Funck.