NRK Meny
Normal

Eldrebølgen treffer Altaskolen

Alta har fram til i dag hatt en ung befolkning, men treffes nå så hardt av eldrebølgen at fem skoler bør legges ned.

Skoledebatt Alta

Lokalpolitiker Trine Noodt fikk sammen med rektorene i Alta, forslagene til ny skolestruktur i kommunen.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Det sa rådmann Bjørn Atle Hansen da han tirsdag ettermiddag la fram sine forslag til ny skolestruktur i Alta. I flere år har det pågått en opprivende og følelsesladet kamp om skolene i kommunene.

Det handler om pressa økonomi, kvalitet i skolen, innhold, faglig miljø i skolen og endringer i hvor folk i kommunen bor, når skoler legges ned eller få leve videre.

Kutt på over 8 millioner

Det dreier seg om kutt på 8,1 millioner kroner. Uten skolenedleggelser må 15,4 lærerstillinger bort.

Alta har 600 flere elevplasser enn kommunen har behov for. Ledig kapasitet er på 18,3 prosent.

På et ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag kveld kom administrasjonen med tre forslag;

  1. Beholde dagens struktur. Det krever at lærerstillinger fjernes.
  2. Nedleggelser i sentral-Alta. Komsa- og Bossekop skoler foreslås nedlagt fordi de er i dårligst bygningsmessig forfatning.
  3. Nedleggelser av distriktsskoler, sentralisering av ungdomsskolene og bygge en ny Komsa skole.

– Beste at fem skoler legges ned

Rådmannen mener det beste er at fem skoler legges ned. Kåfjord skole legges ned i 2016. Leirbotn året etter. Så bør skolene i Kaiskuru, Aronnes og øvre Alta legges ned.

Også ungdomstrinnene i Rafsbotn og Tverrelvdalen bør legges ned.

De skolene som skal drives videre, får alle over 400 elever.

Beslutning i juni

Lokalpolitikerne skal etter planen ta en endelig beslutning i juni.

Leder for hovedutvalg for oppvekst og kultur, Trine Noodt (V) mener likevel det ikke skal bli nødvendig med færre skoler, men kan leve godt med færre lærere.