Eldrebølge i Øst-Finnmark

Øst-Finnmark vil få en stor økning av personer over 67 år. Det viser en rapport fra BDO. Det meldte nettstedet iFinnmark.no i går. Rapporten, som er utarbeidet av rådgivningsselskapet BDO, gir et faktagrunnlag for syv kommuner i Øst-Finnmark. Økningen i antall eldre i kommunene, vil gi utfordringer i form av økte behov for kommunale tjenester, og investeringer i omsorgsboliger og sykestuer, ifølge rapporten.