Dette betyr statsbudsjettet for deg i Finnmark

Regjeringen styrker Garnisonen i Sør-Varanger med et ekstra jegerkompani i 2017.

Patrulje GSV

Det blir trolig flere soldater på grensa til Russland i Sør-Varanger – dersom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 går gjennom Stortinget.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Torsdag klokken 10.00 la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Flere soldater på grensa til Russland

Det foreslås å bruke 32 millioner kroner i 2017 til etableringen av et ekstra jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Det er også foreslått å bruke 57 millioner kroner til kartlegging, seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet i 2017.

Stengselsfanget laks fra Tanaelva

Regjeringen foreslår å sette av to millioner kroner til overvåking av laksebestandene i Tanavassdraget.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet sitt studiested i Alta får 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Regjeringen foreslår å sette av to millioner kroner til overvåking av laksebestandene i Tanavassdraget.

Gjenreising får støtte

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 2,5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til fellesmagasin for Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark ved museets lokaler i Hammerfest.

I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere to millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir til sammen 4,5 millioner kroner.

Direktesending om statsbudsjettet for Troms og Finnmark.

Millioner til sykkelritt

Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017.

I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

Arctic Race of Norway

Regjeringen foreslår å gi Arctic Race of Norway 15,4 millioner kroner neste år.

Foto: Philipp Hympendahl / ASO

Regjeringen foreslår at det settes av 260 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Tana bru i Tana kommune. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende veinett inkl. gang- og sykkelveier.

Anleggsarbeidene startes i oktober 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018.

Mer til vei i Alta

Regjeringen foreslår at det settes av 240 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Storsandnes-Langnesbukt i Alta kommune. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta.

Den nye veien korter inn E6 med om lag fire kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.

Regjeringen foreslår at det settes av 88,7 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Halselv-Møllnes i Alta kommune. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta.

Bjørkheimkrysset, Sør-Varanger

Regjeringen vil gi 135 millioner kroner til sluttføringen av E105 fra Hesseng til Elvenes i 2017.

Foto: Kaare Ramberg / STATENS VEGVESEN

Regjeringen foreslår at det settes av 135 millioner kroner i statlige midler til utbygging av E105 Elvenes – Hesseng i Sør-Varanger kommune.

Prosjektet omfatter utbedring av vei samt en bru over Pasvikelva og en omlegging av eksisterende vei forbi Elvenes sentrum. Arbeidene startet i august 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2017.

Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 16,5 millioner kroner til havner i Finnmark.

Saken oppdateres!