Delte ut 6,4 millioner

Styret i Barentssekretariatet har delt ut 6,4 millioner kroner til åtte store barentsprosjekter. Et av prosjektene som fikk støtte var Barents Winter Games 2016 i Murmansk. I tillegg ble det gitt penger til Riddu Riddu-festivalen, Finnmark fotballkrets, Petro Arctic, Norges arktiske universitet, Natur og Ungdom og Samerådet.