Debatt om Måsøy: – De neste fire årene blir de viktigste for oss

Vekst i folketallet og næringsutvikling er blant de store utfordringene for Måsøy kommune. – Innbyggerne står overfor et veivalg nå, mener opposisjonen.

Valg 2015

Georg Mathisen gir Ap i posisjon før 2011 æren for klippfisktørskeriet i Havøysund. Han lover å kjempe for næringsutvikling i Måsøy dersom han blir ordfører etter valget.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Valglogo

– Disse karene kan vi vise til som noe vi klarte å skape til veie for da vi styrte i Måsøy sist, sier Georg Mathisen, ordførerkandidat for Måsøy Ap.

Klippfisktørskeriet i kommunesenteret Havøysund ser han på som et fotavtrykk fra da Ap sist styrte i Måsøy. Frem til 2011.

– Det skapte mye røre i Måsøy. Det kom masse nye innbyggere til Havøysund, unge folk, husprisene økte og det kom flere barn i barnehagen, sier han.

Frem til 2011 styrte Arbeiderpartiet i Måsøy, men ved kommunal- og fylkestingsvalget samme år kom det en blå vind, og slike blåser aldri mot Arbeiderpartiet. I dag styrer Høyre sammen med Senterpartiet i kommunen med knapt 1200 innbyggere.

Mathisen sier han er villig til å samarbeide med begge etter høstens valg, men legger ikke skjul på at han håper at det blir Sp heller en Høyre.

I kveld møtes Måsøy-politikerne til en web-TV-sendt valgkampdebatt i regi av NRK og Amedia.

Valg 2015

Utenlandske arbeidstakere, som her ved klippfisktørskeriet i Havøysund, strømmer til, ofte som sesongarbeidere.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Et veivalg

Måsøy er innvilget status som en omstillingskommune for perioden 2013 til 2016. Mange arbeidsplasser har opp gjennom årene gått tapt, også i de årene Arbeiderpartiet styrte i Måsøy. Kommunen trengte å få tilført midler utenfra for å skape vekst og næringsutvikling.

Mathisen mener Måsøy-innbyggerne nå står ved et veivalg:

– De neste fire årene er de kanskje viktigste for Måsøy. Vi er en omstillingskommune, vi skal øke folketallet og vi kan også bli tvangssammenslått med en annen kommune. Det bør velgerne tenke på, og jeg synes det dermed skal vise Arbeiderpartiet den tilliten vi har hatt de årene vi har styrt og gi oss den igjen, sier Mathisen.

Måsøy er på 418. plass blant Norges 428 kommuner i det såkalte nærings-NM, et kommunebarometer laget av NHO. Det kunne med andre ord stått bedre til med næringslivet.

Mathisen kritiserer Høyre og Sp i posisjon for ikke å ha brukt nok midler fra eiendomsskatten som de har innført på å skape vekst og næringsutvikling i Måsøy.

– Vi er attraktiv

– Kommer vi i posisjon etter høstens valg skal vi jobbe hardt for å øke folketallet. Måsøy er et attraktivt sted å bo. Vi har tre av Norges beste fiskekjøpere her i kommunen som alle har sine nisjeprodukter. Det er gode mottaksforhold her og gode egnebuer – i fall få når vi får en egnesentral. Det skal bli gode forhold for å drive fiskeri her i Måsøy, sier Mathisen.

«Måsøy i vekst» er blitt etablert som et kommunalt tiltak. Målet er å øke bolysten og få folk til å ville satse på næringslivet i Måsøy.

– Folketallet synker litt. Problemet for oss er at vi ikke har helårlige arbeidsplasser, og mange utenlandske fremmedarbeidere flytter til kun i sesongen, sier Mathisen.