Ber om Fylkesmann-støtte fra fylket

Alle politikerne i Vadsø er enige om viktigheten av å beholde Fylkesmannen i Finnmark. Nå ber de resten av fylket slutte seg til uttalelsen, ifølge Finnmark Dagblad. Utgangspunktet er en foreløpig rapport om organiseringen av fylkesmannsembetet. Her er det skissert flere mulige løsninger, og én av dem er at Troms og Finnmark får felles fylkesmann.