Bekymret for fiskerisamfunn i Nord

Styret i Fiskarlaget Nord har innkalt til ekstraordinært årsmøte i Tromsø 3. juni. Instruksen fra fiskeriminister Per Sandberg (FrP) om kjøp av kvoter er den utløsende årsaken. – På sikt kan alle kvoter fra den minste flåten havne på fartøy som er 55 meter. Det vil bli døden for mange fiskerisamfunn i Nord-Norge, sier styreleder Roger Hansen til Radio Nordkapp.