NRK Meny

Alta vil ha 110-sentral i Troms

Et knepent flertall i formannskapet i Alta har gått inn for å flytte 110-sentralen fra Finnmark til Tromsø. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, som har en høringsrunde om fremtidig 110-sentral. DSB mener dagens 110-sentral i Hammerfest enten må flyttes til politiets nye operasjonssentral i Kirkenes eller samlokaliseres med Troms. Formannskapet i Alta begrunner sitt Tromsø-valg med robusthet, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og økonomi