NRK Meny
Normal

Alta-rådmann vil legge vekk investeringer på 335 millioner

– Vi har bare ikke råd til alt. Det er den klare beskjeden fra rådmannen i Alta. Han kutter stort og smått, både planlagte skoleinvesteringer og gaver til ansatte som jubilerer.

Bjørn-Atle Hansen

Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta kommune ber formannskapet få opp inntektene til kommunen. Nye arbeidsplasser og ny aktivitet ble utpekt som viktig for å øke veksten i kommunen.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Dersom alle de planlagte prosjektene blir gjennomført som forutsatt, vil den samlede gjeldsbelastningen øke dramatisk.

Det skriver Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen i sitt budsjettforslag, som ble presentert for formannskapet onsdag. Han gjør det klart at ambisjonsnivået og kvaliteten på tjenestene kommer til å bli redusert de neste årene.

Rådmannen har blant annet strøket planlagte investeringer på 335 millioner kroner.

Det rammer for det meste den planlagte investeringa i skolestrukturen. Foreløpig har det nye kommunestyret ikke bestemt seg for hva som skal skje med antall skoler i kommunen.

Store investeringer

På tross av de store kuttene i investeringsbudsjettet vil utgifter til renter og avdrag bare fortsette å øke fram til 2019. Dette fordi det fortsatt skal investeres for 785 millioner kroner de neste fire årene.

Den største nye investeringen er det nye omsorgssenteret ved Alta helsesenter, som vil koste mellom 550 og 900 millioner kroner.

Kommunens gjeld vil i slutten av perioden øke til 1,7 milliarder kroner, og netto lånegjeld per innbygger øker fra 65.560 i år til 90.600 kroner i 2019.

Andre investeringsprosjekter som er foreslått fjernet av rådmannen er penger til ny gymsal i Kaiskuru, Tiltaksbasen, Alta helsesenter og renovering av østfløya på Alta ungdomsskole.

Må omstille for 27 millioner

Ifølge Hansen vil kommunens økte inntekter til renter og avdrag neste år ikke kompensere for de økte utgiftene.

Derfor ser rådmannen for seg et omstillingsbehov på 27 millioner kroner i 2016.

Og den lave renta bør holde seg under to prosent.

– Det er ikke krise, men vi tåler kun blankstilla, sa Hansen til formannskapet.

Kommunen er også i ferd med å tære på det siste av sparepengene, og kan i verste fall mangle penger til lønn og løpende utgifter, står det å lese i saksfremlegget.

Særlig det at kommunen er ute av stand til å bygge opp reserver bekymrer rådmannen.

Stryker på egne mål

Alta har vedtatt fem mål for sunn økonomistyring, men stryker på tre av dem for den neste perioden:

  • Årlig overskudd skal være på to prosent, men er foreslått til under en halv prosent. Uten overskudd er det umulig å spare penger til en krise.
  • Fem prosent av brutto driftsinntekter til kommunen skal være på et eget fond. Kommunen har 1,65 prosent
  • Netto lånegjeld skal ikke være over 80 prosent av brutto driftsutgifter. Det er kommunen langt unna å klare i kommende periode.

Foreslår eiendomsskatt

Politikerne i Alta har gitt klare signaler om at de ikke vil øke eiendomsskatten, men rådmannen velger likevel å minne om at det er penger å hente.

Nærmere bestemt 26,9 millioner kroner i året, hvis satsen for boliger dobles til 4 promille og næringseiendommer får et lite påslag til 7 promille.