NRK Meny
Normal

– Udemokratisk avgjørelse om politiet i Finnmark

HAMMERFEST (NRK): Politifolk i Vest-Finnmark føler seg sviktet av både politikere og eget forbund i lokaliseringssaken for nytt politihovedkontor i Finnmark.

Olaf Andreassen

IKKE HØRT: – Finnmark er unntatt fra den demokratiske prosessen. Det synes jeg er påfallende. Hva er det som ligger bak det, spør Olaf Andreassen, som er ansatt i Vestfinnmark politidistrikt.

Foto: Allan Klo / NRK

Til tross for at det for lengst er avgjort at fremtidens fylkesadministrasjon for politiet skal ligge i Kirkenes, mener politifolk ved Vest-Finnmark politidistrikt at både politikere og egen organisasjon har sviktet.

– Jeg har ikke sett noe synlig engasjement fra verken fylkespolitikere eller de politiske miljøene på Stortinget, sier Olaf Andreassen, som til daglig leder operasjonssentralen ved Vest-Finnmark politidistrikt i Hammerfest.

– Hva burde de gjort?

– Vært litt mer tydelige på hva Finnmark ønsker.

Avgjort på forhånd

I går kom det endelige høringsnotatet fra Politidirektoratet som sier hvordan landets fremtidige politidistrikt skal se ut. Avgjørelsen ble imidlertid fattet allerede på forsommeren. Antall distrikter reduseres fra 27 til 12. De to politidistriktene i Finnmark slås sammen til ett, der hovedkontor og operasjonssentral plasseres i Kirkenes.

Andreassen mener selve prosessen fram mot det ferdige resultatet er kritikkverdig.

I høringsnotatet fra Politidirektoratet står det mye om bakgrunnen for de forskjellige lokaliseringsvalgene. For Finnmark vises det til at avgjørelsen ble fattet politisk på forhånd.

– Jeg reagerer på at det ikke er høringer. Finnmark er unntatt fra den demokratiske prosessen. Det synes jeg er påfallende. Hva er det som ligger bak det? Det spørsmålet har jeg stilt til både sentrale og lokale politikere, fagforeninger, politiledere og Politidirektoratet, men ingen kan svare. Svaret er bare at det ble sånn.

– Vi har påvirket

Kåre Simensen (Ap)

– Vi har fått det som vi ville, sier Kåre Simensen (Ap).

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kåre Simensen synes ikke han har vært taus.

– Vi har vært med og påvirket, og jeg mener også at vi har fått fram det resultatet som Finnmark ønsket. Vi ble ett selvstendig politidistrikt, i stedet for å bli splittet, slik de første modellene la opp til. Så jeg er absolutt uenig med ham i at vi har sittet med hendene i kors.

– Jeg har vært involvert i prosessen på den måten jeg mener jeg skal være, sier Høyres Frank Bakke Jensen.

– Jeg har vært i kontakt med kommuner, fylkeskommune, begge politidistriktene i øst og vest, jeg har vært kontakt med tillitsmannsapparatet til politiet. I tillegg har jeg jobbet tett opp mot våre folk i regjeringsapparatet under prosessen.

Kirkenes et naturlig valg

Frank Bakke-Jensen

– Schengen grensa er avgjørende, sier Frank Bakke-Jensen (H).

Foto: Marte Lindi

Avgjørelsen om at politimesteren skal befinne seg i Kirkenes, er helt naturlig, mener Bakke Jensen.

– Vi må ha med oss den utenrikspolitiske dimensjonen som gjør Finnmark politidistrikt annerledes i forhold til de andre, sier han.

– Vi driver et Schengen-oppdrag, en grensekontroll i samarbeid med Forsvaret. Det ble vektlagt så høyt at da det politiske vedtaket ble gjort, ble det klarlagt at politimesteren måtte være til stede i Sør-Varanger. Det har med samarbeidet mot Russland å gjøre, og samarbeidet med grensekommissæren.