NRK Meny

– Reir med egg er totalfredet

Fiskemåken står på rødlisten og regnes som truet. Derfor kan man risikere kraftige bøter dersom man gjør overtramp mot fuglen og reiret dens.
– Hekkende fugler og eggene deres er beskyttet av Viltloven. Slike forhold straffes normalt med bøter. I svært alvorlige tilfeller kan det være aktuelt å reise tiltale, sier Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne.