NRK Meny
Normal

– Må gjenreise tilliten til Finnmarkssykehuset

– Dersom taushetsbelagte pasientopplysninger er tilgjengelige overfor folk som ikke skulle hatt dem, så er det meget alvorlig, sier styreleder Ulf Syversen ved Finnmarkssykehuset.

Ulf Syversen

Ulf Syversen ser alvorlig på saken, og kan komme til å innkalle til ekstraordinært styremøte.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Thorbjørn Aas, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset, er politianmeldt for medvirkning i «snoking» i pasientjournaler. Det var etter en artikkel i Altaposten som omtalte dette forholdet, at Aas kontaktet pasienten direkte. Pasienten skal ha oppfattet samtalen som truende, og Aas har i ettertid beklaget episoden.

– Det er veldig stor forskjell i roller mellom en pasient og en sykehusdirektør at sykehusdirektøren uansett ikke skulle hatt kontakt med en pasient, sier Syversen.

Må gjenreise tilliten

Syversen mener direktøren har opptrådt uklokt.

– Det sier han også selv. Dette er en myndighetsperson som vil bli oppfattet som noe annet enn en likeverdig part i forhold til den pasienten dette dreier seg om, sier han.

Styret vil diskutere saken. Neste styremøte er 28. mai. Men det kan før den tid bli aktuelt å avvikle et ekstraordinært styremøte over telefon.

Torbjørn Aas

I hardt vær: Torbjørn Aas.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Det handler om å gjenreise tilliten til helseforetaket, som Syversen selv sier.

– Vi må gripe fatt i den oppfatningen som har brent seg fast hos mange lesere som har kommentert saken i Altaposten, der reaksjonene har vært negative, sier han.

– Det kan bli aktuelt å ta et telefonmøte på forhånd for å få greie på alt som har skjedd i denne saken. Vi har fått en god del opplysninger. Disse må vi gjennomgå, og stille spørsmål ved om vi har fått absolutt alle opplysninger, sier han.

Kristina Corneliussen reagerer på at sykehusdirektør Torbjørn Aas ringte henne privat etter at hun anmeldte ham for å medvirke til snoking i pasientjournaler.

SE VIDEO: Kristina Corneliussen reagerer på at sykehusdirektøren ringte henne om politianmeldelsen.

Blir trolig sittende

Pasienten var under behandling ved det private helseforetaket Psykia AS, men styreleder Syvertsen påpeker at pasienten også er «deres».

– Kan dere leve med en slik direktør?

– Ja. Det tror jeg ganske bestemt. Dette er ett tilfelle. Det har skjedd utrolig mye bra i Finnmarkssykehuset de siste årene, og jeg vil ikke la dette sverte det inntrykket som vi generelt har av direktøren, er svaret fra Syversen.

Syversen utelukker imidlertid ikke at saken kan få konsekvenser for Aas, men sier at det er for tidlig å fastslå dette.

– Dersom taushetsbelagte pasientopplysninger er tilgjengelige overfor folk som ikke skulle hatt dem, så er det meget alvorlig