– Livet snudde i fosterhjemmet

Hvert år trengs det ett tusen nye fosterhjem i Norge. Ninja Cathrin Storjord i Nordland forteller sin historie for å vise hvor mye et fosterhjem kan bety. – Det er lettere å lykkes når vi følger opp fosterhjemmet tett, og at vi sammen kan finne et felles mål for å hjelpe barnet, sier rådgiver Anita Nygård Johansen i Bufetat region nord.