– Fortsetter søk så lenge det er håp

En svært intensiv leteaksjon har vært i gang siden i formiddag etter at et besetningsmedlem på kystvaktskipet «Nordkapp» ble meldt savna i området nordvest av Bjørnøya i Barentshavet

KV Nordkapp

Et besetningsmedlem på kystvaktskipet «Nordkapp» er savna i Barentshavet.

Fly, båter og et helikopter leter nå etter et mannlig vernepliktig besetningsmedlem som er antatt falt over bord.

Hovedredningssentralen fikk melding fra kystvaktskipet litt over klokka ti i formiddag om at en av besetningsmedlemmene ikke var å finne om bord.

Den savnede ble sist sett rundt midnatt da fartøyet var i en posisjon om lag 93 km nord-nordvest av Bjørnøya. Siden da hadde fartøyet beveget seg en strekning på om lag 130 km sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya.

– Fartøyet iverksatte mønstring og søk om bord for å gjøre rede for vedkommende. Den vernepliktige var ikke å finne og er antatt falt over bord, opplyser Sjøforsvaret i en pressemelding.

Fortsetter så lenge det er håp

Det er et svært intensivt søk som nå foregår i Barentshavet.

– Det er foreløpig ikke gjort noen funn. Men søket vil fortsette så lenge vi mener det er grunn til å fortsette en redningsaksjon, og så lenge vi har ressurser tilgjengelig til å søke for oss, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentral Nord-Norge lørdag kveld.

Vi fortsetter søket som en redningsoperasjon, sier redningsleder Frode Iversen.

– Har dere fortsatt håp om å finne den savna?

– Hvis vi ikke hadde hatt håp, hadde vi avslutta redningsaksjonen. Men det er klart at dess lengre tid som går, jo mindre blir håpet.

Store ressurser i søk

Søket i havet ble satt i gang i formiddag, koordinert av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. «KV Nordkapp» har søkt nordover, tilbake langs sin egen rute og «KV Barentshav» har søkt sørover langs ruta. Sysselmannens helikopter har vært i søk, det samme har Kystverkets fly fra Bodø og et Orion-fly fra Andøya.

Lørdag kveld har imidlertid den vertikale sikten blitt såpass dårlig at det er lite hensiktsmessig å fortsette letinga med fly. Sysselmannens helikopter nummer to blir derfor ikke satt inn, og Kystverkets fly returnerer til fastlandet, opplyser Hovedredningssentralen.

Det blir vurdert løpende om endringer i været gjør at det settes inn fly igjen.

«KV Nordkapp» disponerer nå «KV Barentshav» og mellom 15 og 20 sivile fartøyer, hovedsakelig russiske, som alle har fått tildelt sine søkeområder.

– Vi setter umåtelig stor pris på den responsen vi har fått fra båtene som har respondert på nødmeldinga vi sendte ut, sier Frode Iversen ved Hovedredningssentralen.

Vernepliktig

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var om bord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Endre Barane, til Vesterålen Online.

Savnedes pårørende er informert. Kystvakten har opprettet pårørendetelefon på nummer 800 87850, melder Hovedredningssentralen.