37 bjørner lever i Finnmark

Det ble registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser i fjor. Det er det samme antallet som året før. 48 av bjørnene lever i Hedmark, mens 37 lever i Finnmark og 29 i området som tidligere var Nord-Trøndelag fylke. Med sju ungekull i 2017 er bestanden fortsatt godt under Stortingets bestandsmål på 13 årlige ungekull, melder rovdata.no.