10 bjørner felt

Ti bjørner er skutt i Norge så langt i år. To av dem er skutt i Finnmark som del av lisensfellingen mellom august og oktober. Av de øvrige bjørnene ble seks skutt etter vedtak om skadefelling, én ble felt i nødverge og én ble felt fordi den oppholdt seg mye nær mennesker, ifølge Miljødirektoratet. I 2014 ble det påvist 136 bjørner i Norge. I Sverige, der bestanden er langt større, er det så langt i år skutt 295 bjørner.