Har tro på hjertesamarbeid

Fagmiljøene ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge kommer til å samarbeide godt når det skal bygges opp et PCI-senter i Bodø. Det tror hjertespesialist i Bodø, Anders Hovland. Onsdag ble det kjent at toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland, går inn for å etablere et PCI-tilbud i Bodø, til tross for at fagfolkene i Tromsø har advart mot det. Hovland mener likevel at alt ligger til rette for å lykkes med samarbeidet.