Hopp til innhold
Her blir den siste masta på det nye kraftnettet frå Ørskog til Fardal sett på plass i Eiriksdalen i Høyanger.

Her blir den siste masta løfta på plass

EIRIKSDALEN / HØYANGER (NRK): I dag blei siste av i alt 797 kraftmaster i sambandet Ørskog – Fardal løfta på plass. No blir det ei ny tid for kraftforsyninga på Vestlandet og i Midt-Norge

Sprengd linjekapasitet har hindra 76 nye småkraftverk i Sogn og Fjordane - som har konsensjon - sidan 2009.

Her får dei klarsignalet dei har venta på i sju år

TERDALEN, FLORA (NRK): Sidan 2009 har småkraftverk etter småkraftverk blitt sett på vent fordi straumnettet ikkje har hatt kapasitet.

Så enormt må statnett sitt vogntog være, når de skal flytte en trafostasjon opp på et av sogn sine høye fjell ved Øvstedalen.

Tranformator-flytting råkar kraftprodusentane økonomisk

Avgrensa kapasitet på nettet gjer at fleire kraftprodusentar i fylket ikkje får levert straumen dei produserer.