Her blir den siste masta løfta på plass

EIRIKSDALEN / HØYANGER (NRK): I dag blei siste av i alt 797 kraftmaster i sambandet Ørskog – Fardal løfta på plass. No blir det ei ny tid for kraftforsyninga på Vestlandet og i Midt-Norge

Her blir den siste masta på det nye kraftnettet frå Ørskog til Fardal sett på plass i Eiriksdalen i Høyanger.

OMFATTANDE ARBEID: I all slags vêr har arbeidarar jobba langs fjordar og i høgfjellet med å montere dei nye kraftmastene.

– Det er ein veldig gledas dag, sjølvsagt for oss i Statnett, men først og fremst for Sogn og Fjordane og Midt-Norge, seier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Den nye 420-kilovoltlinja mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane sikrar i langt større grad kraftforsyninga i store deler av Sør-Norge enn det eksisterande nettet.

– For folk i Sogn og Fjordane og Midt-Norge så betyr dette ei sikker straumforsyning. Det betyr at mykje kraftproduksjon som har stått på vent i påvente av denne leidningen no kan setjast i produksjon, slår Vardheim fast.

Ho legg ikkje skjul på at det har vore store utfordringar med å få bygd den nye linja, ikkje minst i Ålfoten i Nordfjord, der grunneigarane gjekk retten sin veg for å få stoppa prosjektet og lagt om linjetrasseen.

– Vi rekna jo med at det ville bli utfordringar med dette prosjektet, det såg vi jo i løpet av konsesjonsprosessen. Så er det vår oppgåve å løyse dette undervegs. I forhold til den opphavlege planen så er vi berre eitt år forseinka. Det er vi grunn nøgde med, sett i høve alle dei utfordringane vi har hatt med å få tilgang til grunnen her.

I Eiriksdalen i Høyanger var ho og fleire andre i dag vitne til at den siste kraftmasta kom på plass, og i løpet av hausten blir spenninga sett på heile strekninga. Dei nær 800 nye mastene går langs fjordar og over fjell, og har skapt arbeid til mange dei siste åra.

– Det står att ein del arbeid enda, men det skal bli godt å bli ferdig, sjølv om det er litt vemodig å avslutte eit så fint prosjekt som dette, seier byggjeleiar Svein Rune Fossen.